Uncategorized

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä, lieventää ja poistaa erilaisia puheen, kielen ja kommunikaation häiriöitä, kuten:

 • artikulaatiovirheet/epäselvä puhe
 • puheen ja/tai kielen kehityksen viivästymä
 • änkytys
 • kielenkehityksen erityisvaikeus (dysfasia)
 • vuorovaikutuksen ongelmat, mm. autistiset piirteet/autismi
 • kehitysvammat
 • kuulovammat
 • lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
 • afasia ja dysartria
 • äänihäiriöt
 • suun motorinen toiminta, syöminen ja nieleminen

Rovaniemellä puheterapiaan ohjaudutaan yleensä Rovaniemen terveyskeskuksen, erityishuoltopiirin tai Lapin keskussairaalan kautta. Kelan järjestemässä vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Puheterapia-asiakkaaksi voi tulla myös itsemaksamana tai mahdollisesti vakuutuyhtiön kustantamana. Puheterapia voidaan toteuttaa vastaanotolla, kotona, koulussa ja/tai päiväkodilla.

Tavoitteet lähtevät asiakkaiden omista tarpeista, ja ne luodaan asiakkaan kanssa yhdessä ja yksilöllisesti. Erityisen tärkeää on asiakkaan lähipiirin kanssa tehtävä yhteistyö ja ohjaus.

Tarkempia tietoja Kelan kutoutuksen etuuksista, matkakorvauksista ja vammaisetuudesta löydätte alla olevista linkeistä:

http://www.kela.fi/palvelunumerot -> kuntoutuksen palvelunumero

http://www.kela.fi/palvelu-ja-asiointipisteet