Koulutus

2002-2008 Filosofian maisteri, logopedian koulutusohjelma, Oulun yliopisto

Laillistettu puheterapeutti 6.2.2008

Lisäkoulutukset:

2024             Hätäensiapu, SPR

2024             Kuulovikaisen lapsen kuuntelutaitojen ja puhutun kielen varhaiskuntoutus (Lindforsin säätiö)

2022             Aistisäätelyn näkökulma syömiseen (Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy, Annukka Moilanen/toimintaterapeutti, SI-terapeutti, SOS-feeding-terapeutti)

2022             Syömisen kehitys ja syöttäminen: Tyypillinen oraalimotoriikka, sen poikkeavuudet ja syöttämisen periaatteet (Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy, Helena Törölä/puheterapeutti, FY, NDY, Bobath Seniorikouluttaja)

2021             Kerronnan pulmat: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen (Äännekoulu)

2021             EA1, SPR

2019             PROMPT-koulutus; Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets

2018             Pivotal Response Training (PRT), 2 pv

2017             Hätäensiapu, SPR

2017             Picture Exchange Communication System (PECS) level 1

2016             Tietosuoja ja uudistuva sääntely: näin toteutat tieto-

suojan käytönnässä (Eija Warma, asianajaja)

2016             OPT 2 ja Apraxia

2015             OPT 1 (Oral Placement Therapy)

2015             PRT-menetelmä, 1pv (Pivotal Response Traning)

2015             Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus -seminaari

2014             GAS-menetelmä (Goal Attainment Scaling)

2014             Yrittäjyyden perusteet

2014             EA1, SPR

2005            Tukiviittomat