Uncategorized

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä, lieventää ja poistaa erilaisia puheen, kielen ja kommunikaation häiriöitä, kuten: artikulaatiovirheet/epäselvä puhe puheen ja/tai kielen kehityksen viivästymä änkytys kielenkehityksen erityisvaikeus (dysfasia) vuorovaikutuksen ongelmat, mm. autistiset piirteet/autismi kehitysvammat kuulovammat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet afasia ja dysartria äänihäiriöt suun motorinen toiminta, syöminen ja nieleminen Rovaniemellä puheterapiaan ohjaudutaan yleensä Rovaniemen terveyskeskuksen, erityishuoltopiirin tai Lapin keskussairaalan kautta. Kelan järjestemässä vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Puheterapia-asiakkaaksi voi tulla myös itsemaksamana tai mahdollisesti…

Continue reading